انجمن شعر و ادب پارسی - تیم مدیریتی انجمن


آخرین موضوع ها: --- افتتاح سایت شصت برگ (مجموعه آثار کلاسیک) --- انتشار کتاب کوله بار تنهایی --- این هیولا تو را دوست دارد --- سلسله مقالات «قابلیت های سبک نیمایی» --- بخش نقد آزاد انجمن --- طرح نقد و بررسي آثار --- فراخوان های ادبی --- قوانین انجمن شعر و ادب پارسی ---

مدیرکل انجمن
نام‌کاربری رایانامه پیام‌خصوصی
نوید دانایی ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر

مدیر‌ها
نام‌کاربری انجمن‌ها رایانامه پیام‌خصوصی
arezouhajikhani نقد آزاد
آثار مختلط
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
arshid تصویر سروده
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
AYLIN زبان و ادبیات ترکی
ارسال پیام خصوصی به کاربر
fanos خیر مقدم ـ راهنمای استفاده از امکانات انجمن ـ اخبار
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
htp ادبیات عامه
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
masum70 ادبیات طنز
قند مکرر
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
Nafiseh آزاد
مینیمال
بخش ویژه ی آموزش (شعر مدرن)
ارسال پیام خصوصی به کاربر
taranom انجمن تخصصی ادبیات کودک و نوجوان
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
tehran غزل پست مدرن
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
بانوی مهتاب مینیمال
آزاد
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
خورشید بخش رادیویی انجمن
ارسال پیام خصوصی به کاربر
رودگر ادبیات طنز
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
رویا پاکیزه خدمات رایانه ای
ضمیمه
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
زارا آموزش
شعر کلاسیک
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
سمانه صداقت انجمن تخصصی ادبیات کودک و نوجوان
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
سیه پوش کارگاه دستور زبان فارسی
شعر کلاسیک
ارسال پیام خصوصی به کاربر
عقیل ترانه
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
لیلا نقشبندی زبان پارسی دری (ویژه ی شعر و ادبیات در افغانستان)
ارسال پیام خصوصی به کاربر
محمد محسن خادم پور شعر نیمایی
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
مهرناز (سراب) نثر ادبی
نثر پارسی
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
هـامـون جلیل زاده ترانه
ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر

مدیر انجمن خاص
نام‌کاربری رایانامه پیام‌خصوصی
ashkan.b ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
fateme ahmadi ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
Sakhon ارسال پیام خصوصی به کاربر
رضا رحیمی ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر

مدیر مجله ی شعر و ادب پارسی
نام‌کاربری رایانامه پیام‌خصوصی
زارا ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر

مدیر ارشد
نام‌کاربری رایانامه پیام‌خصوصی
fanos ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر

راهنمای انجمن
نام‌کاربری رایانامه پیام‌خصوصی
fateme ahmadi ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
Sakhon ارسال پیام خصوصی به کاربر
taranom ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
رضا رحیمی ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
سمانه صداقت ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
مجتبی شیرزه حق ارسال پیام خصوصی به کاربر
منوچهر ارسال پیام خصوصی به کاربر
مهجور میرزا ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر
ندا نامدار ارسال یک رایانامه به این کاربر ارسال پیام خصوصی به کاربر