حکایت22


ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
حکایت22
10-15-2016, 02:58 PM
ارسال: #1
حکایت22
یکی را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی طایفه حکمای یونان متفق شدند که مرین درد را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف بفرمود طلب کردن
دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد ملک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند وداد از پادشه خواهند اکنون پدر و مادر به علّت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی‌بیند، به جز خدای عزّوجل پناهی نمی‌بینم
پیش که بر آورم ز دستت فریاد                                  هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد
سلطان را دل از این سخن به هم بر آمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولی ترست از خون بی گناهی ریختن سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت.
همچنان در فکر آن بیتم که گفت                                 پیل بانی بر لب دریای نیل
زیر پایت گر بدانی حال مور                                                همچو حال تست زیر پای پیل

------------------------------------------------------------------------------------------------------
یکی از پادشاهان به مرضی مبتلا بود که شرح ندادن آن واجب است. طبیبان یونانی متفق القول بودند که تنها داروی این درد محتویات زهره یا همان کیسه صفراء یک انسان با خصوصیات خاص است
دهقان زاده ای را پیدا کردند که تمام این خصوصیت ها را دارا بود. پدر و مادرش را دعوت کردند و با مال و ثروت فراوان راضی به کشتن پسر نمودند. قاضی هم حکم داد که برای سلامتی پادشاه ریختن خون یک رعیت حلال است.
وقتی جلاد قصد کشتن پسر را داشت پسر سر بر آسمان برد و لبخندی زد. پادشاه در خصوص لبخندش پرسید و پسر هم گفت ناز فرزند کشیدن کار پدران و مادران است و رسیدگی به شکایت ها کار قاضی است و دادستانی و جلوکیری از بی عدالتی هم کار پادشاه است وقتی پدر و مادرم جان من را به مال و ثروت فروختند و قاضی برای منافع خودش حکم کشتن من را صادر کردو سلطان هم برای رسیدن به سلامتی خودش بی عدالتی را نادیده گرفت به جز خدا چه پناهی دارم (پس به او لبخند میزنم)
از دست تو پیش چه کسی شکایت کنم؟؟؟  از دست تو تنها پیش خودت می‌توانم شکایت کنم
سلطان از این سخنان آشفته شد و گریست و گفت مردن من بهتر است تا اینکه خون بی گناهی ریخته شود. بعد سر و صورت پسر را بوسید و مال فراوان بهش بخشید و او را رها کرد. میگویند که سلطان در همان هفته شفا پیدا کرد.
همچنان در فکر بیتی هستم که فیل بانی کنار رود نیل میگوید
اگر می‌خواهی حال مورچه ای را در زیر پای خودت بدانی شبیه حال خودت در زیر پای فیل است

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ضرب المثل
پیش که بر آورم ز دستت فریاد؟؟؟ زمانی به کار برده می‌شود که فرد کناهکار خود در جایگاه داوری و یا ناصح قرار داشته باشد. معادل آن شعر "هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک"

---------------------------------------------------------------------------------------------------
به طور کلی در تمام ادیان یکتاپرست و مکتوباتشان، خداوند متعال دو امر اساسی را به ما انسانها حکم نموده است. اول آنکه خالق این جهان پهناور کسی نیست جز خدای واحد، پس نباید برایش، شریکی را در نظر بگیریم، دوم آنکه به یکدیگر ظلم نکنیم.در تمام کتاب‌های آسمانی نیز به این دو نکته اشاره شده است و البته تأکید بر تکته دوم است. پیامبر اکرم (ص) میفرماید «الملک الیبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم» "حكوت با كفر باقي مي ماند ولي با ظلم باقي نمي ماند" این گفته تأییدی است بر همان تأکید خداوند بر نکته دوم .
در تورات به ده فرمان الهی اشاره شده که از این ده فرمان هشت فرمانش رعایت حقوق یکدیگر و حتی موجودات دیگر است:

 1. من خداوند دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   تو هستم که تو را از اسارت و بندگی دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   آزاد ساختم.
 2. تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما.
 3. نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاستفاده نکن و به آن قسم دروغ نخور).
 4. روز دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   را یاد دار تا آن را دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   بداری.
 5. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   را دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   بگذار.
 6. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   نکن.
 7. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   نکن.
 8. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   نکن.
 9. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   نده.
 10. چشم دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   به دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
   دیگران نداشته باش. (خروج exodus 20 : 1-17 و تثنیه Deuteronomy 5 : 1-21)

سلیمان نبی(ع) نیز می‌فرماید که: هفت چيزاست که خداوند ازآنها نفرت دارد: نگاه متكبرانه،زبان دروغگو،دست‌هايی که خون بیگناه را می‌ريزند،فكری که نقشه‌های پليد می‌کشد،پاهايی که برای بدی کردن می‌شتابند،شاهدی که دروغ می‌گويد،شخصی که درميان دوستان تفرقه میاندازد (امثال proverbs 6 : 9-16).
در انجیل متی نیز به این نکته اشاره می‌شود که "خداوند را که خدای تو است، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش، این اولین و مهم‌ترین دستور خدا است، دومین دستور مهم نیز مانند اولی است، همسایة خود را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری، تمام احکام خدا و گفتة انبیاء در این دو حکم خلاصه می‌شود و اگرشما این دو را انجام دهید در واقع همه را انجام داده‌اید"(متی 22 : 37-40).
در جای جای کتاب آسمانی ما مسلمانان نیز به این دو اصل اساسی اشاره شده و احکامی صادر شده است. در سورة اسراء به طور کامل به این دو اصل بخصوص اصل دوم پرداخته شده است.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...(اسراء23)و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید...(انصاریان)...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...(اسراء23)...و به پدر و مادر نیکی کنید...(انصاریان)وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا(اسراء26)و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن(انصاریان)وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ...(اسراء31)و فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانيد...(انصاریان)وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا...(اسراء32)و نزدیک زنا نشوید...(انصاریان)وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا(اسراء33)و كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانيد، جز به حق، و آن كس كه مظلوم كشته شده براي وليش سلطه (حق قصاص) قرار داديم، اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است(مکارم شیرازی)وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...(اسراء34)و به مال یتیم تا زمانی که به سنّ بلوغ و رشدش برسد، جز به بهترین شیوه نزدیک نشوید...(انصاریان)وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ...(اسراء35)و چون پيمانه مى ‏كنيد پيمانه را تمام دهيد و با ترازوى درست بسنجيد...(فولادوند)وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...(اسراء36)و (ای انسان) هرگز آنچه را که بدان علم و اطمینان نداری دنبال مکن...(قمشه ای)وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا...(اسراء37)و در زمین، با تکبّر و سرمستی راه مرو...(انصاریان)كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا(اسراء38)که این قبیل کارها و اندیشه‌های بد، گناهش نزد خدا ناپسند است...(قمشه ای)
تمام این موارد مؤید آن است که این دو اصل اساسی ریشه‌های رابطه انسان با خالق بشریت هستند. در اصل اول، رابطه مستقیم انسان با خدا که همان حقوق خداوند در بین انسان‌ها است، مطرح می‌شودو در اصل دوم که خداوند متعال همواره به آن بیشتر از اصل اول تأکید نموده نیز، رابطه غیر مستقیم انسان‌ها با خداوند، از طریق واسطه،مورد عنایت قرار گرفته است. گاهی اوقات هم، بنابر رفتار انسان‌ها با موجودات زنده و غیر زنده دنیا،این موجودات واسطة بین انسان و خالقش می‌شوند ولی به خاطر ارتباطات دائمی انسان‌ها با یکدیگر، در اکثر مواقع واسطه‌ها، خود انسان‌ها هستند.حتی خداوند متعال در قرآن در داستانهایی که به عذاب اقوام مختلف مربوط می‌شود، تأکید می‌نماید که چون ظلم می‌کردند به عذاب الهی دچار شدند. مثلاً در رابطه با قوم نوح می‌فرماید وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (هود37) و با نظارت ما و [بر اساس] وحی ما کِشتی را بساز، و با من درباره کسانی که ستم کرده اند، سخن مگو که یقیناً آنان غرق شدنی هستند (انصاریان) ویا در رابطه با قوم عاد فرموده که وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ(هود59) و اینان قوم عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند، و از پیامبران او نافرمانی نمودند، و فرمان هر سرکش ستیزه جویی را پیروی کردند (انصاریان) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ...(هود60) و هم در اين دنيا و هم در روز قيامت لعنتى گريبانگيرشان شد...(خرمشاهی) و همین‌طور در خصوص قوم ثمود که می‌فرمایدوَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (هود67) و کسانی را که ستم کردند، فریاد مرگبار فروگرفت، پس در خانه‌هایشان به رو درافتاده، جسمی بی جان شدند(انصاریان).
گناهان انسان‌ها نیز به همین دو اصل کلی مربوط می‌شود، یا گناهان انسان‌ها مربوط به حقوق خداوند است و یا مربوط به حقوق خلق خدا است که نادیده گرفته شده و ارتباط انسان با خدا را به تزلزل گشانده است. مسلماً هیچ منطق و عقل سلیمی نخواهد پذیرفت که یک قاضی عادل و دادگر، گناهان واسطه‌دار یک فرد را بدون در نظر گرفتن رضایت واسطه، یک‌طرفه ببخشد، حتی اگر آن فرد اعمال بسیار نیکی را انجام دهد.


 

 
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط زارا
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان